e-book Cara Mudah Menguasai Mapinfo Professional:  
                   
Tip Penggunaan Perisian MapInfo Professional yang dikemukakan dalam buku ini adalah kesenambungan daripada buku Penggunaan Perisian MapInfo Professional Dalam Kerja-kerja Pembangunan Data GIS yang telah diterbitkan sebelum ini. Topik ini mendedahkan teknik-teknik yang sering digunakan oleh penulis dalam kerja-kerja pembangunan dan pengemaskinian pangkalan data GIS dengan menggunakan perisian MapInfo Professional. Ianya disusun berdasarkan topik-topik seperti Paparan Peta, Manipulasi Peta, Manipulasi Data Jadual Atribut, Pertukaran Format Data, Kordinat Peta dan Pengiraan Luas Dan Jarak. Keupayaan pembaca menguasai teknik-teknik ini dapat memudahkan dan mempercepatkan proses pembangunan dan penyelenggaraan pangkalan data GIS di organisasi masing-masing. Penulis juga menyertakan contoh data dalam CD untuk keperluan latihan bersama buku ini.
Isi Kandungan:  
                   

1.0 Tip Penggunaan Perisian MapInfo Professional
1.1 Tip Paparan Lapisan Peta
1.1.1 Memaparkan Skala Peta Dalam Nilai Metrik
1.1.2 Pemilihan Skala Peta Untuk Keperluan Cetakan Peta
1.1.3 Memaparkan Dua Atau Lebih Label Teks Lapisan Peta
1.1.4 Menamakan Paparan Tetingkap Peta (Map Window)

1.2 Manipulasi Data Peta
1.2.1 Mengeluarkan Lapisan Peta Yang Melampaui Sempadan Tertentu
1.2.2 Membentuk Komponen Berasingan Bagi Sesuatu Objek Poligon Dan Garisan
1.2.3 Memadamkan Sebahagian Grafik (Poligon) Yang Bertindih (Overlap)

1.3 Manipulasi Data Pada Tetingkap Jadual
1.3.1 Mengemaskini Data Atribut Berdasarkan Medan Data Tertentu
1.3.2 Membundarkan Nilai Luas
1.3.3 Menggunakan format teks yang seragam
1.3.4 Menetapkan Format Nombor Dalam Tetingkap Jadual
1.3.5 Mengujudkan Kod ID

1.4 Pertukaran Format Data
1.4.1 Pertukaran format data daripada AutoCad, ESRI shape file dan lain-lain format data kepada format MapInfo.

1.5 Kordinat Peta
1.5.1 Pertukaran Kordinat Cassini kepada RSO atau sebaliknya.
1.5.2 Mendapatkan kordinat x,y dan membina lapisan titik berdasarkan "node" bagi lapisan peta.
1.5.3 Pertukaran Format Data Darjah Minit Saat Kepada bentuk Darjah Perpuluhan (Decimal Degree)

1.6 Pengiraan Luas Dan Jarak
1.6.1 Mendapatkan Nilai Keluasan Dalam Meter Pesergi
1.6.2 Mendapatkan Nilai Keluasan Dalam Unit Hektar Berdasarkan Nilai Luas Sedia Ada
1.6.3 Pengiraan Jumlah Luas Dalam Tetingkap Jadual
Send To Friends
Home
OnLine GotoGIS Training Products
GotoGIS.com
Your Online GIS Training WebSite

Guide To Open E-Book (Demo Version)


Guide To Open E-Book (Full Version)

.
Tip Penggunaan MapInfo Prosessional (MapInfo Pro Versi 10.0)
Image Popup Function Disable
Topik 1
Isi Kandungan
Topik 2
Topik 3
Topik 4
Get E-Book(Full Version)
Bahan Rujukan GIS